+49 (0) 251 9322-0 (Service-Hotline)
Weicon Klebstoff-Finder: Suchen. Klicken. Kleben.
 • 待粘材料选择
 • 粘接于

  连接方式

 • 全部
 • 圆柱固持
 • 螺纹连接
 • 管螺纹连接
 • 平面法兰连接
 • 搭接

  粘结缝隙

 • 全部
 • < 0,2 mm
 • 0,2-0,5 mm
 • > 0,5 mm

  达到初始强度所需时间

 • 全部
 • 低于1分钟
 • 1-30分钟
 • 30分钟以上

  强度

 • 全部
 • 0,2–5,0 N/mm²
 • 5,0–15,0 N/mm²
 • 大于15.0 N/mm²

  适用温度

 • 全部
 • 不高于+90°C
 • 不高于+130°C
 • 不高于+200°C
 • 高于200°C

  其他特性

 • 有弹性/抗震
 • 可机械加工
 • 可涂漆
 • 透明
 • 耐气候变化
 • 耐化学介质

  是否需要认证

 • 食品     
 • 氧气     
 • 气体     
 • 海洋     
联系我们重置